Historie

2015

 Zúročili jsme přípravy z r.2014 a uspořádali první branné tréninky pro naše střelcee do 18 let. Založili jsme tak PADAS junior. Kde systematicky předáváme dětem dovednosti spojené s přežitím v příroděm první pomoci ... Nezaháleli jsme však ani po stránce Air IPSC. Přivezli jsme několik medailí ze závodů a rozšířili členskou základnu. Uspořádali sérii dětských dní přes léto a získali několik důležitých kontaktů a partnerů.

AKCE 2015  ZÁVODY 2015

2014

 Byl rok, který jsme vnímali jako zásadní zejména v oblasti tvorby zázemí pro Air IPSC a reorganizaci v týmu. To se vyplatilo. Položili jsme také základy pedagogických manuálů v oblasti branné přípravy pro rok 2015 a zúčastnili se mezinárodních závodů v Polsku a na Slovensku.
AKCE 2014  ZÁVODY 2014

2013

Podařilo se založit klub Air IPSC a PADAS získalo 30.10. právní statut neziskové organizace PADASFM z.s. S tím je spojená menší účast na akcích, ale pro nás to byl rok plný změn a ukotvení zázemí. Získali jsme protiatomový kryt jako svou základnu a začali jsme se věnovat dětem a mládeži v oblasti airsoftové sportovní, dynamické střelby a uspořádali svůj nultý ročník mezinárodních závodů. 
AKCE 2013     ZÁVODY 2013

2012

 Pokračovli jsme ve výcvikovém programu pro spřátelené týmy, ale víc se zaměřili na hodnotnější akce. Tzn. bylo jich méně, ale hodnotné pro nás jako tým. Sbírali jsme další zkušenosti.
AKCE 2012

2011

V tomto roce jsme vyjeli na řadu akcí, kde jsme se snažili zúročit rok 2010. To se povedlo, protože jsme byli u zrodu Moravské aliance. a taky jsme uspořádali cvičení pro týmy, které se chtěly posunout trochu výš.
AKCE 2011

 

1.1.2010

Založen tým PADAS. Uvtořil se ze dvou airsoftových týmů. První rok byl o poznávání se a tréninkách. Vyjeli jsme však i na odborné kurzy a uspořádali larpovou akci MASH, která byla cílená na trénink MČČK Frýdek-Místek. 
AKCE 2010